""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
"Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele"

Wisława Szymborska


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazujemy wszystkim Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia i podziękowania za poświęcenie i trud podejmowany codziennie w procesie nauczania i wychowania młodych pokoleń.

Państwa zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby wychowanków przyczyniają się do ich sukcesów, kształtowania postaw, zachowań, zaszczepiają w ich sercach najcenniejsze wartości moralne oraz ułatwiają udany start w dorosłość.

Łącząc wyrazy szczerego uznania za niełatwą pracę pedagogiczną, życzymy entuzjazmu, wiary we własne siły i w możliwości uczniów, wytrwałości, by uczenie innych nie przestawało być pasją, pogody ducha oraz aby Państwa wysiłek był zawsze doceniany i akceptowany. Niech osiągnięcia i godna postawa podopiecznych będą najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszego działania.
                   

Marek Dziatkowski Przewodniczący Rady Powiatu
wraz z Radą Powiatu w Suwałkach

Witold Kowalewski Starosta Suwalski
wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 48 >