""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Inspektor - Elżbieta Ułanowicz - Osińska
I piętro, pok. 131
e-mail: elzbieta.osinska@powiat.suwalski.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach składa się z: grupy planowania kryzysowego ( w jej składzie jest dwoje etatowych pracowników Starostwa Powiatowego w Suwałkach) oraz grupy monitorowania, prognoz i analiz (jest zorganizowana w oparciu o skład osobowy i na bazie Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach).
Zadania grupy planowania cywilnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 
  • Grupa planowania cywilnego uczestniczy przede wszystkim w przedsięwzięciach planistycznych tj. w opracowywaniu, aktualizacji, weryfikacji Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego - podstawowego dokumentu, zawierającego rozwiązania o charakterze organizacyjno - prawnym i taktyczno-operacyjnym w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia na terenie powiatu,
  • Ponadto stale współpracuje z instytucjami prowadzącymi stały monitoring środowiska,
  • Organizuje i nadzoruje funkcjonowanie powiatowego systemu wykrywania i alarmowania, realizuje treningi w ramach tego systemu oraz szkolenie obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
  • Gromadzi i uaktualnia informacje o obiektach i obszarach stwarzających potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska,
  • Opracowuje i aktualizuje dokumentację Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
  • Współpracuje z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz z samorządami gminnymi z terenu powiatu.