""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Inspektor ds. oświaty- Anna Micielica

I piętro pok.122, tel. (087) 5659277

Do podstawowych zadań komórki należy prowadzenie spraw:

  • w zakresie oświaty: m.in. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek publicznych, prowadzenie programów stypendialnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie finansowym i administracyjnym, prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, przekazywanie danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom. 
    e-mail: oswiata@powiat.suwalski.pl

Inspektor ds. kultury i sportu - Barbara Cieśluk

I piętro pok.105, tel. (087) 5659276

  • w zakresie kultury: m.in. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury, Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otoczenie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury
    e-mail: kultura@powiat.suwalski.pl
  • w zakresie sportu: tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.
    e-mail: kultura@powiat.suwalski.pl