""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Wydział Finansowo-Budżetowy 
Skarbnik Powiatu - Ewa Kamińska
I piętro, pok. 118, tel. ( 0-87) 5659260
e-mail: finanse@powiat.suwalski.pl

Do zadań Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:
 • Opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonanie analiz budżetu.
 • Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
 • Nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.
 • Windykacja należności budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 • Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu z godnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych i funduszy celowych.
 • Planowanie i realizacja wydatków Starostwa i prowadzenie dokumentacji płacowej.
 • Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
 • Prowadzenie kontroli finansowej oraz sprawdzanie wykonania zleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych
 • Obsługa kasowa Funduszy Powiatowych: Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Współdziałanie z bankami.
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 • Prowadzenie zasad prowadzenia i rozliczenia inwestycji.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej mienia Powiatu.