""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy - mgr inż. Halina Wasilewska

tel. (087) 565 92 20 parter, pok. 24

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – mgr Małgorzata Dorota Tumialis
tel. (087) 565 92 22
parter, pok. 22
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. (087) 565 92 27, pok. 27
Ewidencja gruntów i budynków (wypisy, wyrysy, itp.)
tel. (087) 565 92 25, (087) 565 92 24, pok. 29
Gospodarka Nieruchomościami - tel. (087) 565 92 28, pok. 25
Ochrona gruntów, rekultywacja, klasyfikacja - tel. (087) 565 92 23, pok. 21