""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Naczelnik Wydziału - Konrad Charmuszko
I piętro, pok.113, tel. (87)565 9270 lub (87) 5659244
e-mail: konrad.charmuszko@powiat.suwalski.pl 

Do zadań Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju należy:
  • Monitorowanie i realizacja założeń "Strategii Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r." i "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Suwalskiego w latach 2004-2006 i 2007-2013"
  • Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań określonych w "Strategii Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r." we współdziałaniu z gminami, sąsiadującymi powiatami, samorządową administracją wojewódzką oraz organizacjami pozarządowymi i funduszami
  • Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji i zamówień publicznych
  • Pozyskiwanie informacji o programach i funduszach pomocowych, dokonywanie bieżącej analizy możliwości udziału w tych programach oraz opracowywanie i składanie wniosków aplikujących o środki z Unii Europejskiej
  • Prowadzenie spraw w zakresie turystyki - koordynowanie działań powiatu mających na celu rozwój turystyki w zakresie m.in.: popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, wspierania inicjatyw mających na celu rozwój turystyki, współpraca z organizatorami turystyki na terenie powiatu, nadzorowanie realizacji zadań z zakresu turystyki powierzonych podmiotom, na podstawie umów i porozumień
  • Prowadzenie spraw w zakresie współpracy zagranicznej i regionalnej
  • Prowadzenie spraw w zakresie promocji Powiatu