""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Naczelnik Wydziału - Stanisław Żukowski 
I piętro, pok. 119, tel. (087) 565 9290
e-mail: zukowski@powiat.suwalski.pl 

Do zadań Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu:
  • ochrony środowiska,
  • ochrony przyrody,
  • gospodarki wodnej i melioracji wodnych,
  • geologii,
  • rolnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • łowiectwa i leśnictwa