""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Długość ścieżek rowerowych w granicach Powiatu Suwalskiego wynosi łącznie 20,635 km - stan na 30.10.2016 r.

Szczegółowe zestawienie poniżej, lokalizację prezentują mapki (w załączeniu). Mapki przygotowane na podstawie opracowania ARW Omega, Białe Błota z 2009 r.


Lp.

Długość (w km)

Numer drogi, przy której jest ścieżka

Miejscowość początkowa i końcowa / gmina

Nazwa Zarządcy ścieżki i/lub drogi

Uwagi

(rodzaj nawierzchni, oznakowanie jako szlak turystyczny, inne funkcje)

1/

 

1,630

DP 1171B

Ryżówka – Burdeniszki

gm. Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

asfaltowa (bitumiczna), oznakowana – szlak Green Velo

2/

DP 1172B

Burdeniszki – Magdalenowo

gm. Suwałki

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

j/w

3/

0,204

wydzielony pas z nieruchomości Powiatu i Gm. Wiżajny (dawny pas graniczny PL-LT)

Bolcie, gm. Wiżajny

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

asfaltowa, oznakowana znakami drogowymi C-16/13 jako ciąg pieszo-rowerowy, idzie nią ścieżka poznawcza pn.”Trójstyk granic – biegun zimna”, nie jest drogą publiczną w rozumieniu przepisów

4/

0,850

DW 651

Bolcie, gm. Wiżajny

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

asfaltowa, oznakowana – szlak Green Velo

5/

1,355

DW 655

Suwałki – Prudziszki,

gm. Suwałki i Jeleniewo

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

asfaltowa, oznakowana – szlak Green Velo + ciąg pieszo-rowerowy

6/

9,416

DW 653

Suwałki – Ryżówka,

gm. Suwałki

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

asfaltowa i kostka betonowa (ok. 800 m), oznakowana – szlak Green Velo
+ciąg pieszo-rowerowy

7/

1,385

DW 653

Bakałarzewo – Malinówka,

gm. Bakałarzewo

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

asfaltowa,

ciąg pieszo-rowerowy

8/

4,376

DW 653

Suwałki – Przebród,

gm. Suwałki

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

asfaltowa,

ciąg pieszo-rowerowy

9/

0,523

DP 1149B

Płociczno - Osiedle,
gm. Suwałki

Gmina Suwałki

gruntowa (żwirowa z tłuczniem)

10/

1,100

DG (ulica osiedlowa – bez nazwy)

Płociczno - Osiedle,
gm. Suwałki

Gmina Suwałki

kostka betonowa (polbruk), wydzielona zieleńcem

 

20,635

RAZEM

 

 

Suma z pozycją nr 3 – 20,839 km


Interaktywna mapa szlaku GreenVelo wraz z opisem trasy tutaj
mapa z wrysowanymi ścieżkami rowerowymi w gminie Wiżajny - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Lokalizacja ścieżek pkt. 3, 4

mapa z wrysowanymi ścieżkami rowerowymi w gminie Bakałarzewo, Jeleniewo i Suwałki - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Lokalizacja ścieżek pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,10

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa przy DW 653 Suwałki – Przebród (fot. B.Chełmicka - Bordzio)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa przy DW 653 Bakałarzewo – Malinówka (fot. B.Chełmicka - Bordzio)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa przy DW 655 Suwałki – Prudziszki (fot. B.Chełmicka - Bordzio)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa przy DW 651 w m. Bolcie (fot. B.Chełmicka - Bordzio)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka Powiatu Suwalskiego w m. Bolcie - trójstyk granic (pkt. 3) (fot. B. Chełmicka - Bordzio)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka Powiatu Suwalskiego w m. Bolcie (pkt. 3) (fot. B. Chełmicka - Bordzio)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa przy DW 653 Suwałki – Ryżówka w m. Krzywe (fot. urzędu)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa przy DW 653 Suwałki – Ryżówka w m. Krzywe (fot. urzędu)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa przy DW 653 Suwałki – Ryżówka w m. Ryżówka (fot. urzędu)

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ścieżka rowerowa Powiatu Suwalskiego przy DP 1172B w m. Burdeniszki