""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Dropshipping - kupuj świadomie w internecie!

Dość powszechny w internecie jest model sprzedaży zwany dropshippingiem.
Polega on na tym, że przedsiębiorca poprzez swoją stronę internetową sprzedaje towary w imieniu własnym lub w imieniu innych przedsiębiorców. Bardzo często jednak taki przedsiębiorca nie działa jako sprzedawca, ale jako pośrednik. Może się więc okazać, że nie kupujemy u polskiego przedsiębiorcy, na którego stronie zamawiamy towar, lecz od sprzedawcy zagranicznego.

W zależności od tego, czy przedsiębiorca działa jako sprzedawca, czy jako pośrednik inaczej będzie kształtować się jego odpowiedzialność.

Rzecznik wiele razy spotykała się z sytuacją, w której konsumenci nie mieli świadomości, że towar, który zamówili wysłany został przez przedsiębiorcę mającego siedzibę poza UE. Dopiero na etapie odstąpienia od umowy dowiadywali się, że nabyty towar od pośrednika, muszą zwrócić na swój koszt np. do Chin, co biorąc pod uwagę często niską wartość towaru, staje się nieopłacalne.

Na co zwracać uwagę?
- czytaj regulamin, z którego powinno jasno wynikać: kto jest sprzedawcą (stroną umowy), do kogo możesz składać reklamacje, gdzie i na jakich zasadach możesz dokonać zwrotu towaru, jaka jest odpowiedzialność pośrednika i jego zakres obowiązków w pośredniczeniu przy transakcji,
- czytaj opinie o sklepie w internecie,
- przy opisie towaru powinna znaleźć się informacja, o tym kto faktycznie jest jego sprzedawcą,
- sprawdź czy przedsiębiorca ma siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym – w takim przypadku obowiązują bardzo podobne prawa konsumenckie jak w Polsce, a w dochodzeniu roszczeń pomoże Europejskie Centrum Konsumenckie, które bezpłatnie wpiera konsumentów w rozwiązywaniu transgranicznych sporów z przedsiębiorcami,
- uważaj na niskie ceny, upewnij się, czy nie za bardzo odbiegają od wartości rynkowej, sprawdź, czy uwzględniają cło i podatek.

Pamiętajmy, to sprzedawca odpowiada za oferowany towar. Niestety, w przypadku przedsiębiorców mających siedzibę np. w krajach azjatyckich - odstąpienie od umowy
i reklamacje mogą być utrudnione, a odzyskanie pieniędzy – niemożliwe.

Anna Micielica
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60
nr tel. 87 5659277
e-mail: prk@powiat.suwalski.pl
Pozostałe Komunikaty