""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 2 lipca 2021 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy: ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana
                            Pani Karolina Krejpcio-Ślużyńska, zam. Suwałki

Uzasadnienie:

Pani Karolina Krejpcio-Ślużyńska spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte  w ogłoszeniu   o naborze na w/w stanowisko.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów:  
ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Kodeksu postepowania administracyjnego.

                                       STAROSTA

                               /-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy