""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 12 września 2022 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy: ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana
Pani Monika Barszczewska, zam. Suwałki

Uzasadnienie:

Pani Monika Barszczewska spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte  w ogłoszeniu   o naborze na w/w stanowisko.
Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów: Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

STAROSTA

/-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy