""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
INFORMACJA  STAROSTY SUWALSKIEGO
z dnia 23 maja 2023 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy:
ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana
Pani Patrycja Brankiewicz, zam. Suwałki

Uzasadnienie:

Pani Patrycja Brankiewicz spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów:  
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia   w sprawie ewidencji gruntów i budynków, rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


S T A R O S T A
/-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy