""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
INFORMACJA  STAROSTY SUWALSKIEGO
z dnia 27 listopada 2023 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy:
ds. rejestracji pojazdów w wydziale Komunikacji


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana

Pani Edyta Zielińska,  zam. Suwałki

Uzasadnienie:

Pani Edyta Zielińska spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
    
Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów:  
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy  - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o pracownikach samorządowych, o dostępie informacji publicznej oraz rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.


S T A R O S T A
/-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy