""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 25 września 2019 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy: ds. prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana
                                     Pani Alina Arciszewska, zam. 16-400 Suwałki

Uzasadnienie:

Pani Alina Arciszewska  spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu   o naborze na w/w stanowisko.
Kandydatka wykazała się znajomością przepisów:  ustawy  o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.


           WICESTAROSTA

           /-/ Artur Łuniewski

Pozostałe Konkursy