""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
INFORMACJA STAROSTY SUWALSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2020 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy: ds. rachuby płac i rozliczeń finansowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana

Pani Paula Laskowska, zam. 16-400 Suwałki

Uzasadnienie:


Pani Paula Laskowska spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów:              
ustawy o finansach publicznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.  
                                                                                     
STAROSTA
/-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy