"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"
INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2019 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
  w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

na stanowisko pracy: ds. administracji architektoniczno-budowlanej
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, iż do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana

                                    Pani Natalia Waraksa, zam. 16-424 Filipów

Uzasadnienie:

Pani Natalia Waraksa  spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte  w ogłoszeniu  o naborze na w/w stanowisko.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów:  
ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, ustawą – Prawo budowlane,  Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

                                                  
                                                                                   STAROSTA

                                                                            /-/ Witold Kowalewski

Pozostałe Konkursy