""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
RZEKI HERBOWE POWIATU SUWALSKIEGO

Malowniczości Suwalszczyźnie dodają przepływające przez ten teren rzeki. Trzy największe to Czarna Hańcza, Rospuda i Szeszupa atrakcyjnymi Spływ kajakiem nurtem tych rzek dostarcza niecodziennych wrażeń turyście.

CZARNA HAŃCZA jest największą rzeką Suwalszczyzny. W swojej drodze z jez. Hańcza do Niemna wzbogaca Suwalszczyznę w niepowtarzalne, piękne krajobrazy. Wiąże swoim nurtem trzy subregiony od północy pojezierze Zachodniosuwalskie i Wschodniosuwalskie, od południa natomiast Równinę Augustowską. Fizjografowie nie ustalili jednoznacznego źródła rzeki, dlatego też spotyka się różne dane dotyczące długości rzeki np. 141,7 km lub 147 km. Czarna Hańcza ma urozmaicony nurt, w niektórych odcinkach bystry i niemal górski, w innych tworzy rozlewiska.

ROSPUDA w przeszłości nazywano ją m.in. Dowspudą, Rowspudą. Początek swój bierze w źródłach na Lisiej, Jastrzębiej, Przejmowej i Słupowej Górze na przedpolach Puszczy Romnickiej. Jej długość wynosi 80 km, jest bardzo interesująca i jednocześnie trudna do spływu kajakiem. Przepływa przez osiem jezior (Czarne, Rospuda (Filipowska), Kamienne, garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe, Bolesty i kończy swój bieg w jeziorze Rospuda (Augustowskim).

SZESZUPA jest rzeką Pojezierza Litewskiego, dopływem Niemna o długości 297,6 km, z czego 24 km odcinek znajduje się na terytorium Polski. Przepływa przez środek Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Jej źródło znajduje się w lasach łęgowych koło Turtula. Płynie ona w kierunku północno-wschodnim w rozległym obniżeniu terenu tzw. Zagłębieniu Szeszupy. Na terenie Parku przepływa przez 5 płytkich jezior.