""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
 • Program współpracy (..) na 2024 rok

  Dodano dnia: 2023-11-03
  Uchwała nr XXX/212/23 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
 • Program współpracy (..) na 2023 rok

  Dodano dnia: 2023-03-13
  Uchwała nr XXVI/184/2023 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
 • Program współpracy (..) na 2022 rok

  Dodano dnia: 2021-10-05
  Uchwała nr XVII/124/2021 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 • Program współpracy (..) na 2021 rok

  Dodano dnia: 2020-10-02
  Uchwała nr XII/87/2020 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
 • Program współpracy (...) na 2020 rok

  Dodano dnia: 2019-10-18
  Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 października 2019 r.w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
 • Program współpracy (...) na 2019 rok

  Dodano dnia: 2019-01-03
  Uchwała Nr III/20/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
 • Program współpracy (...) na 2018 rok

  Dodano dnia: 2017-12-22
  UCHWAŁA NR XXXII/183/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/178/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
 • Program współpracy (...) na 2017 rok

  Dodano dnia: 2016-11-25

  UCHWAŁA NR XX/124/16 RADY POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”