""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Z końcem grudnia 2014 roku zakończyła się trwająca 14 miesięcy realizacja partnerskiego projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” (APSMAN II) nr LT-PL/193, wdrażanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Liderem partnerstwa projektowego był Powiat Suwalski, który współpracował z Gminą Wiżajny oraz dwoma partnerami litewskimi: Administracją Rejonu Wyłkowyszek oraz Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy w Szakach.  
W ramach projektu Powiat Suwalski zrealizował następujące działania:
1.   W miejscowości Bolcie (gm. Wiżajny), w pobliżu trójstyku granic Polski, Litwy i rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego, wybudowana została następująca infrastruktura:

1) parking dla 10 aut osobowych (w tym 1 stanowisko dla niepełnosprawnych) i autokaru, droga dojazdowa do parkingowych stanowisk; na parkingu zainstalowano oświetlenie i monitoring, ławeczki i kosze na śmieci, a także turystyczną tablicę informacyjną i wyświetlacz LED (prezentujący krótkie informacje tekstowe i aktualną temperaturę), powstało łącze on-line (dzięki któremu na powiatowej stronie internetowej można obserwować pogodę w Bolciach i odwiedzających parking) link; przy parkingu powstał budynek sezonowej toalety (czynna w okresie od 1 maja do 20 października) z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz oryginalna trójkątna wiata (deszczochron) ze stojakami rowerowymi; parking zlokalizowany jest w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 651.

2) ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej (dł. 204 m, szer. 3 m), wyposażona w 3 ławeczki i stojaki na rowery; zabezpieczona bocznymi barierkami w celu ochrony przed wjazdem samochodów; ścieżkę wybudowano na gruntach po dawnym pasie granicznym między Polską a Litwą.

2.    Znakami drogowymi typu E oznakowanych zostało 51 obiektów i atrakcji na terenie powiatu.
3.    Działania informacyjne i promocyjne, w tym:
- artykuł promujący projekt w lokalnej prasie (Gazeta Współczesna, 27.11.2013),
- organizacja konferencji podsumowującej projekt w Lipniaku k. Suwałk (06.12.2014),
- tablice informacyjne w miejscu realizacji inwestycji w Bolciach: pierwszy komplet (3 szt.) po rozpoczęciu inwestycji; drugi komplet po zakończeniu inwestycji (3 sztuki, w tym jedna anglojęzyczna – przy znaku granicznym 3 państw);
- organizacja eventu otwarcia inwestycji w Bolciach (16.12.2014) z udziałem wszystkich partnerów projektu i zaproszonych gości (link do filmu).

Działania zrealizowane przez Powiat wspólnie z pozostałymi partnerami projektu:

1. Opracowanie dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju gospodarczego wybranych stref partnerów projektu w obrębie transgranicznego obszaru Euroregionu Niemen i Szeszupy”;

2. Opracowanie i wydanie wspólnej broszury promocyjnej z wkładką mapową pt.: „Między Niemnem a Rospudą – turystyka na pograniczu Litwy i Polski” (pdf broszury) w ilości 10 tysięcy egzemplarzy (nakładzie rozdzielony został pomiędzy wszystkich Partnerów).

Powiat, jako Partner wiodący, był też odpowiedzialny za koordynowanie realizacji działań zaplanowanych w projekcie, przygotowanie raportów skonsolidowanych, kontakt z instytucjami kontrolującymi i rozliczenia z partnerami projektu. W ramach zarządzania projektem odbyło się kilka spotkań partnerskich, zarówno na Suwalszczyźnie: w Suwałkach i Wiżajnach, jak i u partnerów na Litwie – w Wyłkowyszkach i Szakach. Ponadto przedstawiciele Powiatu uczestniczyli w wydarzeniach promocyjno-integracyjnych (eventach otwarcia inwestycji wybudowanych z tego projektu) organizowanych przy innych partnerów projektu. Partnerzy uczestniczyli wzajemnie w organizowanych przez siebie eventach otwarcia inwestycji.

W ramach tego projektu Gmina Wiżajny wyremontowała i wyasfaltowała fragment lokalnej drogi w Bolciach, tak aby do powiatowego parkingu powstał dobrej jakości dojazd z drogi wojewódzkiej.

Administracja Rejonu Wyłkowyszek (Vilkaviškis)/LT wybudowała miejsce wypoczynku nad jeziorem Pojeziory (Paežeriai) w osadzie Viščiakaimis k. Wyłkowyszek. Powstał tu parking, zadaszone stoły, miejsce na ognisko, tablica informacyjna, pomost pływający, miejsce do wodowania łódek. Event otwarcia tej infrastruktury zorganizowany został 03.10.2014 r. w Viščiakaimis.

Również Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy w Szakach (Šakiai)/LT wybudowało miejsce rekreacji. Nad brzegiem rzeki Szeszupy, w m. Panoviai, powstał pomost pływający dla kajaków, pole biwakowe i tablica informacyjna. Ponadto szlak kajakowy Szeszupą, na odcinku 45 km, został oznakowany 14 znakami informacyjnymi. Event otwarcia inwestycji odbył się 10.10.2014 r.
Projekt był wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa - Polska". Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.