""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


ZAPROSZENIE

Powiat Suwalski oraz partnerzy projektu pn. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Polsko-litewska wymiana doświadczeń na temat roli i systemów oznakowania szlaków turystycznych”, która odbędzie się 22 czerwca 2021 (wtorek) w formie on-line (Zoom).

Planowany program:
9:00 czasu PL / 10:00 czasu LT Powitanie (przez przedstawicieli Powiatu Suwalskiego)
9:05 – 9:50 Prezentacja 1.PL: Polski system oznakowywania szlaków turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków rowerowych i samochodowych, prelegent: Krzysztof Jakubowski, przedstawiciel Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku /PL
9:50 – 10:35 Prezentacja 1.LT: Systemy tworzenia i oznakowywania szlaków turystycznych na Litwie, prelegentka: Lina Baublienė, ekspert turystyki lokalnej, koordynator projektu “Surink Lietuvą” /LT
10:35 – 10:50 pytania i dyskusja (15 min.)
10:50 – 11:05 przerwa (15 min.)

11:05 – 11:50 Prezentacja 2.PL: Szlak historyczny „Wielki Gościniec Litewski” Warszawa – Wilno: założenia
i funkcjonowanie, prelegentka: Milena Kurdzińska, przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski” z Sokołowa Podlaskiego /PL
11:50 – 12:35 Prezentacja 2.LT: Przykłady wykorzystania dziedzictwa historycznego do tworzenia szlaków turystycznych na Litwie  – przykład miasta Kaunas (Kowno), prelegent: Linas Daubaras, przewodnik turystyczny, przedstawiciel VšĮ „Kaunas IN” z Kowna /LT
12:35 – 12:50 przerwa (15 min.)
12:50 – 13:50 Przykłady szlaków turystycznych na obszarach beneficjentów projektu:
15 min. Przykłady turystycznych szlaków samochodowych i rowerowych w Powiecie Suwalskim /PL
15 min. Przykład szlaków turystycznych w rejonie Vilkaviškis /LT
15 min. Przykład szlaków turystycznych w rejonie Prienai /LT
15 min. Założenia do transgranicznego (polsko-litewskiego) szlaku historycznego „Dziedzictwo rodu Paców”
13:50 – 14:10 pytania, dyskusja (20 min.)
14:15 zakończenie konferencji
Czasy wystąpień obejmują również tłumaczenie na żywo na język litewski i polski.

Udział bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają podmioty z terenu partnerstwa projektowego oraz innych miejsc związanych z dziedzictwem rodu Paców lub osoby zajmujące się tym dziedzictwem, a także z obszaru Litewsko-Polskiego Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego.
Prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do 16.06.2021. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie e-mailem na adres: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (Starostwo Powiatowe w Suwałkach/PL). Po wysłaniu wypełnionego formularza otrzymają Państwo e-mail z linkiem dostępu.
Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w związku z niniejszym wydarzeniem oraz udostępnienia wizerunku w celach dokumentacji i promocji wydarzenia.
Limitowana liczba uczestników po konferencji otrzyma projektowe gadżety. Wysyłka gadżetów do uczestnika nie jest przewidywana - sposób i miejsce ich odbioru zostaną podane podczas konferencji.

Konferencja jest elementem projektu pt. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” (LT-PL-4R-312) z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, współfinansowane-go z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: opracowanie wspólnego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym rodziny Paców na Suwalszczyźnie, w rejonach Prienai i Vilkaviškis w celu zwiększenia ruchu turystycznego w regionie.

Organizator konferencji: Powiat Suwalski – Starostwo Powiatowe w Suwałkach (Beneficjent wiodący), przy współpracy z litewskimi partnerami projektu: Administracja Rejonu Preńskiego / Prienai (B2) oraz Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Wyłkowyszkach / Vilkaviškis (B3).Pliki do pobrania