""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku” realizowany w ramach działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).
Całkowity koszt projektu z VAT wynosi 181.603,70 zł.

Przyznane dofinansowanie wynosi 127.151,50 zł (85% wartości całkowitej projektu netto).

Koszty kwalifikowane 149.590,00 zł (netto), wkład Powiatu 54.452,20 zł (razem z VAT).

Okres realizacji projektu: maj 2014 – maj 2015.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności turystycznej wybranych miejsc Powiatu Suwalskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację małej inwestycji: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i małego placu zabaw. Siłownie umiejscowione zostały już w pobliżu Zespołu Szkół im. M. L. Paca w Dowspudzie, przy Ośrodku Wsparcia Lipniaku oraz obok Domu Dziecka w Pawłówce. Dodatkowo w Dowspudzie powstał mały plac zabaw i niewielka altana. Tereny, na których w lipcu i sierpniu 2014 r. przeprowadzono działania małej inwestycji, stają się ciekawszym miejscem, pozwalają miło spędzić czas (aktywnie wypocząć) nie tylko okolicznym mieszkańcom, ale też i turystom.

Wykorzystując swoje położenie, Powiat Suwalski, w miarę swoich możliwości, chce zaproponować mieszkańcom i turystom odpowiednie warunki i możliwości spędzenia wolnego czasu.

Inwestycja zlokalizowana jest w trzech wspomnianych wcześniej miejscowościach: Dowspuda, Lipniak i Nowa Pawłówka, jednak zasięg jej oddziaływania jest znacznie większy - obejmuje obszar Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i szerzej.

Infrastruktura sportowa powstała w ramach operacji umożliwia wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, pochodzenia i wykształcenia dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Główne działania zaplanowane w projekcie:
 1. zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Pawłówce i Lipniaku (zlokalizowane przy jednostkach organizacyjnych Powiatu),

 2. zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie,

 3. główne działania promocyjne (zakończone zostaną w 2015 roku):

 • wydanie albumu nt. walorów turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Suwalskiego w wersji językowej polsko-angielskiej (tematyka 4 pór roku),

 • wyprodukowanie filmu dokumentalnego nt. walorów turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Suwalskiego (tematyka 4 pór roku).

Rodzaje zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznej:

W Dowspudzie powstało 16 urządzeń zamontowanych w pobliżu Zespołu Szkół im. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie:

 1. Motyl i wyciąg górny

 2. Wahadło i twister

 3. Skośna ławeczka i urządzenie do skłonów izolowanych (prostownik pleców)

 4. Prasa nożna i steper

 5. Orbitrek i narciarz

 6. Jeździec i wioślarz

 7. Rower i biegacz

 8. Koła Tai Chi – duże i małe

W Pawłówce powstało 8 urządzeń zamontowanych przy Domu Dziecka w Pawłówce:

 1. Motyl i wyciąg górny

 2. Wahadło i twister

 3. Orbitrek i narciarz

 4. Jeździec i wioślarz

W Lipniaku powstało 7 urządzeń zamontowanych przy Ośrodku Wsparcia w Lipniaku:

 1. Wahadło i twister

 2. Orbitrek i narciarz

 3. Rower i biegacz

 4. Rehabilitacyjna stacja rowerowa (dla niepełnosprawnych)

W sumie powstało 16 rodzajów urządzeń w trzech miejscach, łącznie dla 31 osób korzystających jednocześnie.

Rodzaje wyposażenia małego placu zabaw w Dowspudzie:

 1. Zestaw zabawowy – 1 szt.

 2. Huśtawka z dwoma siedziskami - 1 szt

 3. Sprężynowiec – 2 szt.

 4. Karuzela koszyczkowa – 1 szt.

 5. Pojazd lokomotywa – 1 szt.

 6. Ławka  z oparciem 4 szt.

 7. Kosz na śmieci – 4 szt.

 8. Tablica regulaminowa – 1 szt.

 9. Altanka drewniana – 1 szt.

Plac zabaw, łącznie 9 rodzajów urządzeń, 16 elementów

Zasady dostępu do powstałej infrastruktury w ramach operacji:

Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, zamontowane w Dowspudzie, dostępne są wszystkim chętnym, mieszkańcom miejscowości Dowspuda, mieszkańcom pobliskich miejscowości (np. Raczki, Sucha Wieś), uczniom i osobom związanym z pobliskim Zespołem Szkół w Dowspudzie oraz turystom odwiedzającym tereny zabytkowe (pozostałości pałacu hr. M. L. Paca w Dowspudzie). Teren, na którym znajdują się siłownie, ma charakter publiczny, ogólnodostępny, nie jest ogrodzony, nie jest zamknięty i nie wymaga uzyskania zgody lub pozwolenia na korzystanie z siłowni lub placu zabaw. Zespół Szkół w Dowspudzie będzie prowadził działania propagujące aktywność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym turystów w Dowspudzie na świeżym powietrzu z wykorzystaniem zakupionych urządzeń siłowni zewnętrznej.

Urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowane w Nowej Pawłówce dostępne są wszystkim zainteresowanym, mieszkańcom Nowej Pawłówki i okolicznych miejscowości, a szczególnie dzieciom i młodzieży przebywającym w Domu Dziecka, oraz dorosłym odwiedzającym wychowanków Domu, oraz uczniom i osobom związanym z sąsiadującą Szkołą Podstawową w Pawłówce. Siłownia zewnętrzna powstała na terenie Domu Dziecka w Pawłówce. Teren ten, z racji na charakter prowadzonej działalności, jest terenem ogrodzonym ale dostęp jest publiczny. Ponadto, Dom Dziecka, będzie propagował aktywność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych związanych z Domem Dziecka i pobliską Szkołą w Pawłówce.

Urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowane w Lipniaku udostępnione są szerokiemu gronu odbiorców, którymi w szczególności są uczestnicy zajęć w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku i goście wynajmujący wolne pokoje w hostelu znajdującym się na terenie Ośrodka, mieszkańcy wsi Lipniak i okolicznych miejscowości oraz turyści. Urządzenia „siłowe” zamontowane zostały na terenie Ośrodka. Przy Ośrodku zamontowane zostało także urządzenie dla niepełnosprawnych: rehabilitacyjna stacja rowerowa.

Urządzenia siłowni zewnętrznej stanowią doskonałe uzupełnienie oferty Ośrodka, gdyż świadczy on kompleksowe usługi wspierające podopiecznych, prowadzące do rozbudzenia ich aktywności społecznej i zawodowej oraz współpracuje z rodzinami i środowiskiem lokalnym. Natomiast goście i turyści przebywający na terenie Ośrodka znajdą idealne warunki do aktywnego wypoczynku oraz konstruktywnej i twórczej pracy.


fot. Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Dowspuda

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Dowspuda

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Dowspuda

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Lipniak

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Lipniak

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Lipniak

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Pawłówka

Urządzenia do ćwiczeń na tle zieleni - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Siłownia zewnętrzna - Pawłówka

Urządzenia placu zabaw na polanie - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Plac zabaw w Dowspudzie

Urządzenia placu zabaw na polanie - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Plac zabaw w Dowspudzie

Konik bujany na sprężynach koloru niebieskiego - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Plac zabaw w Dowspudzie

Otwarta altanka drewniana - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Altanka w Dowspudzie

Pliki do pobrania