""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Powiat Suwalski w okresie styczeń 2013 - czerwiec 2015 realizował projekt „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem trzech samorządów  - Powiatu Suwalskiego, który był partnerem wiodącym i wnioskodawcą, Miasta Kalwarii na Litwie i Rejonu Ozierskiego z Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji poprzez wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego.

Projekt zakłada realizację trzech zadań inwestycyjnych polegających na rewitalizacji i adaptacji na cele turystyczne obiektów zabytkowych. Nowe oblicze i nowe funkcje użytkowe uzyskają:

  •     zabytkowa kordegarda w Dowspudzie,
  •     Kościół pod wezwaniem Św. Maryi Dziewicy w Kalwarii,
  •     oraz zabytkowa kamienica w centrum miasta Ozierska.

Wszystkie trzy obiekty stanowić będą wspólny produkt turystyczny partnerów - transgraniczne miejsca spotkań młodych ludzi.

W promocję tego przedsięwzięcia pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki" zaangażowana została młodzież z trzech krajów – Polski, Litwy i Rosji.

Młodzież z partnerskich samorządów spotka się na  czterech obozach. Podczas tych spotkań poza wypoczynkiem, turystycznym poznawaniem odwiedzanych regionów i integracją, wypracuje materiały plastyczne i fotograficzne, które posłużą do wydania publikacji promujących wspólne przedsięwzięcie i jego turystyczny charakter.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 2 985 350,06 Euro z czego 90% (2 686 815,05 Euro) stanowił grant pochodzący ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Budżet Powiatu Suwalskiego przewiduje wydatkowanie 1 038 005,78 Euro z czego kwota grantu wyniesie 934 205,20 Euro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.