""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Powiat Suwalski w 2010 r. realizował projekt pt. "Konserwacja i restauracja zabytków architektury XIX wieku pogranicza polsko-litewskiego - etap I". (12 lutego 2010 r. Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia). Z końcem stycznia 2011 r. zakończyło się wdrażanie projektu nr SPF/PL/2009/10.

Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do rozpoczęcia prac nad ochroną dziedzictwa kulturowego - części ruin pałacu Paca w Dowspudzie, których właścicielem jest Powiat Suwalski. Kosztorys inwestorski, opracowany w ramach tej dokumentacji, wykazał, iż na remont ruin pałacu samorząd powiatu suwalskiego musi znaleźć środki finansowe o wartości brutto 5 mln 698 tys. złotych.

W ramach projektu, w dniach 23-24 września 2010, partnerzy wspólnie zrealizowali polsko-litewskie, dwudniowe seminarium pn. "Wymiana doświadczeń konserwacji zabytków w Polsce i na Litwie". Pierwszego dnia seminarium odbyło się w Polsce: część stacjonarna miała miejsce w świetlicy internatu Zespołu Szkół w Dowspudzie, a następnie część terenowa, podczas której uczestnicy seminarium mieli okazję, pod opieką suwalskiego historyka Andrzeja Matusiewicza i przedstawiciela służby ochrony zabytków Minha Gutzeita, zwiedzić wybrane obiekty zabytkowe na terenie powiatu suwalskiego (ruiny pałacu w Dowspudzie, kościół w Raczkach, zespół pokamedulski w Wigrach, dwór w m. Huta), kościół w Jeleniewie. Realizacja seminarium została włączona w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 w woj. podlaskim. W tym zakresie działania Powiatu wsparł finansowo Zarząd Woj. Podlaskiego w Białymstoku.
Drugi dzień seminaryjny odbył się na Litwie. Prezentacje miały miejsce na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Zyplach, a następnie odbyło się zwiedzanie zabytków rejony Szackiego (obiekty pałacowe w Zyplach, pałace nadniemieńskie w Giełgudyszkach, Kidulach, Iłgowie, kościół w Griszkabudzie). W seminariach wymiennie uczestniczyły ok. 15-osobowe delegacje partnerów projektu (przedstawiciele samorządów, właściciele obiektów zabytkowych, służb ochrony zabytków, itp.).

W ramach działań promocyjnych projektu Starostwo Powiatowe w Suwałkach wykonało ulotkę nt. ochrony zabytków na pograniczu polsko-litewskim, roll up, sponsorowany artykuł w Tygodniu Suwalskim, a także audycję radiową w lokalnej rozgłośni „Radio 5” (materiał do odsłuchania).

Projekt powstał w partnerstwie z litewskim rejonem Šakiai i uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Polska - Litwa.

Realizacja przedsięwzięcia - 11 miesięcy (marzec 2010- styczeń 2011 roku)

Wartość projektu po stronie polskiej - 167 tys. zł z czego 15% to wkład własny samorządu Powiatu.

Audycja radiowa Radia 5 podsumowująca projekt cz. I i cz. II znajduje się w plikach do pobrania

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa - Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfiansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pliki do pobrania