""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

31 marca 2010 r. Powiat Suwalski z Funduszu Małych Projektów rozpoczął realizację projektu - pn. "Oznakowanie obiektów turystycznych w euroregionie" nr SPF/PL/2009/42. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca grudnia 2010 roku. Projekt powstał w partnerstwie z litewskim Biurem Euroregionu Niemen w Marijampolu oraz Centrum Informacji Turystycznej w Šakiai. Wdrażanie projektu zakończyło się 15 marca 2011 roku.

W ramach projektu Powiat Suwalski zrealizował następujące działania:

  • oznakowane zostały znakami drogowymi dwa nowe szlaki turystyczne; oba szlaki noszą tę samą nazwę „Fortyfikacje Pozycji Granicznej” i prowadzą od Dowspudy do trójstyku granic trzech państw w Bolciach k. Wiżajn wzdłuż dobrze zachowanej linii obronnej z okresu 2.wojny światowej; szlak samochodowy ma długość 59 km, natomiast szlak rowerowy – 63,4 km (uzyskał on status szlaku transgranicznego i numer R-68);
  • opracowano dokumentację techniczną na oznakowanie znakami drogowymi 65 atrakcji i obiektów turystycznych na terenie powiatu suwalskiego;
  • opracowano dokumentację techniczną nowego szlaku samochodowego na terenie powiatu suwalskiego – szlak historyczny „Śladami Jaćwingów”;
  • rozbudowana została baza danych dotyczących turystyki na stronie internetowej powiatu wraz z dwiema wersjami obcojęzycznymi (angielską i litewską); do informacji o obiektach i atrakcjach turystycznych powiatu można dotrzeć poprzez zakładkę Turystyka na głównej stronie internetowej powiatu lub przez adres www.turystyka.powiat.suwalski.pl;
  • zorganizowany był turystyczny rajd samochodowy po pograniczu polsko-litewskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele mediów, organizacji i klubów turystycznych, informacji turystycznych, itp. z Polski i Litwy;
  • przygotowano szereg materiałów promocyjnych: publikację nt. szlaków samochodowych na terenie litewskiej części Euroregionu Niemen oraz powiatu suwalskiego po stronie polskiej, ulotkę informacyjną nt. atrakcyjności turystycznej tego obszaru; nagrana została i wyemitowana na antenie Radia 5 audycja promocyjna podsumowująca projekt;
  • w ramach zarządzania projektem odbyło się kilka spotkań partnerskich, zarówno w Suwałkach, jak i u partnerów na Litwie; ponadto w grudniu 2010 zorganizowana została w Suwałkach konferencja prasowa.

Partner główny projektu – Biuro Euroregionu Niemen w Marijampolu, w ramach wdrażania, zlecił oznakowanie informacyjnymi znakami drogowymi atrakcji turystycznych na terenie rejonów mariampolskiego, alituskiego i święciańskiego (161 znaków), a także przygotowany został komplet dokumentacji na oznakowanie kolejnych, nowych obiektów.

Projekt był wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa - Polska", którego intencją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski,  poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.