""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Samorządy powiatów Kalwarii z Litwy oraz suwalskiego rozpoczęły współpracę w 2003 r.

30 lipca 2003 r. Powiat Suwalski podpisał z Samorządem Kalwaria porozumienie o współpracy. Strony porozumienia ustanowiły stałą współpracę między władzami samorządowymi, służbami administracyjnymi, instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinach gospodarczych i społecznych, a zwłaszcza w zakresie turystyki, kultury, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego - zakładając członkostwo obu państw w Unii Europejskiej.

Strony również ustanowiły, iż będą inicjować i tworzyć korzystne warunki do organizacji różnorodnych wspólnych imprez i spotkań w obu regionach w celu wzajemnego poznania oraz promocji poprzez podniesienie atrakcyjności regionów, dla mieszkańców i odwiedzających regiony turystów.