Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

W dniu 22 marca 2011 r. pod przewodnictwem Starosty Suwalskiego Pana Szczepana Ołdakowskiego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach,  podczas którego uchwalono roczny plan pracy Zespołu na 2011 r.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak omówił problemy związane z transgranicznym przewozem materiałów niebezpiecznych i odpadów.