""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starosta Suwalski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości położonej w obrębie Krzemianka, gmina  Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej nr geod. 127 o pow. 0,3811 ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Kazimierza Szostakowskiego s. Kazimierza  i Joanny, księga wieczysta – brak, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja SA w Lublinie na założenie i przeprowadzenie na ww. działkach sieci energetycznej oraz rozbiórce istniejących urządzeń energetycznych na tych działkach.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty