""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Zakaz handlu wyrobami medycznymi na pokazach

26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych i zapewnienie prawidłowego stosowania Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych oraz Rozporządzenia 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych in vitro.

Regulacje ustawowe wpływają na działalność podmiotów z branży wyrobów medycznych a w szczególności zakazują sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa czyli na pokazach handlowych.

Produkty medyczne, w tym np. maty rehabilitacyjne, ozonatory, urządzenia do magnetoterapii, ciśnieniomierze lub pulsoksymetry, często wątpliwej jakości i po zawyżonych cenach, są oferowane podczas pokazów handlowych. Wprowadzenie zakazu ich sprzedaży pozwala na skuteczną ochronę wszystkich konsumentów a zwłaszcza seniorów jako szczególnie wrażliwej grupy konsumentów.

Jeśli już dojdzie do zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. na pokazie, będzie ona nieważna. Zakazu zawierania tego typu umów nie stosuje się do umów zawartych podczas wizyty w domu konsumenta lub miejscu jego pobytu, na jego wyraźne zaproszenie.

Pozostałe Komunikaty