""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgłaszają się rolnicy z terenu naszego powiatu skarżący się na połączenia telefoniczne od konsultantów wydawnictwa, oferującego prenumeratę czasopisma „Agrodoradca”.

Konsultant podczas rozmowy telefonicznej oferuje 14-dniowe przetestowanie prenumeraty publikacji. W czasie składania zamówienia informuje klienta o kosztach transakcji oraz, że jeżeli w ciągu 14 dni od momentu skorzystania z testu nie złoży on rezygnacji, wówczas po zakończeniu takiego okresu zapoznawczego, kontynuowana będzie przez niego dalsza prenumerata publikacji (zazwyczaj roczna prenumerata).

Wydawnictwo prowadzi szczególny rodzaj sprzedaży – sprzedaż na próbę, uregulowany w art. 592 Kodeksu cywilnego, gdzie sprzedawca wyznacza kupującemu termin próby/na zbadanie rzeczy. Jeżeli kupujący nie złoży oświadczenia przez upływem wyznaczonego terminu, uważa się, że uznał otrzymany przedmiot sprzedaży za dobry.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na ww. okres zapoznawczy i zostali Państwo poinformowani o warunkach i rezygnacji z zamówienia, proszę o dopilnowanie, w razie chęci rezygnacji,  wyznaczonego terminu na złożenie takiej rezygnacji z zamówienia. Jej brak oznaczać będzie akceptację produktu i warunków zamówienia.
Wiele osób skarży się, że niczego przecież nie zamawiali, a otrzymali fakturę do zapłaty za roczną prenumeratę, niemniej jednak w wyznaczonym terminie nie złożyli oni rezygnacji z zamówienia, bo nie zrozumieli o co dokładnie chodzi osobie telefonującej i zignorowali sprawę.

Proszę o czujność i nie wyrażanie zgody na jakiekolwiek publikacje, jeśli nie mamy pewności czy i na jakich zasadach odbywa się zamówienie i rezygnacja. Jeśli jakieś kwestie są niezrozumiałe, należy dopytać o wszelkie szczegóły telefonującego przedstawiciela danej firmy i nie ignorować terminów na złożenie rezygnacji czy wysyłanych monitów do opłacenia faktury (nie wyrzucać faktur).

Ponadto zaznaczam, iż w tym przypadku rolnik nie jest traktowany jak konsument, gdyż opisywane zamówienie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wyjątkiem są rolnicy nie uczestniczący w obrocie gospodarczym, którzy prowadzą gospodarstwo rolne zaspakajające jedynie potrzeby własnej rodziny.


Pozostałe Komunikaty