""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Jakie działania mogą podjąć konsumenci którzy wykupili w biurze podróży wycieczki lub bilety lotnicze do krajów, w których wykryto przypadki zarażenia koronawirusem?

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) podróżny może odstąpić od umowy o udział w  imprezie turystycznej (wycieczka lub wczasy) przed jej rozpoczęciem, bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Konsument rezygnując z wycieczki może żądać wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie (za zmarnowany urlop).

Konsument, jeśli zdecyduje się zrezygnować z wyjazdu, powinien złożyć organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na piśmie), powołując się na powyższe zapisy ustawy. Ponadto powinien powołać się na informacje, które podaje Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), które uzasadnią jego decyzję. Źródłem nie mogą być tu doniesienia medialne, lecz oficjalne stanowisko organu państwa. Każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie przez organizatora w kontekście przesłanek uprawniających podróżnego do bezkosztowego anulowania umowy. Jeżeli w miejscu, do którego konsument planował się udać, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia, biuro podróży powinno uznać roszczenie za zasadne. Wątpliwości jednak mogą się pojawiać, gdyż nie ma jeszcze linii orzeczniczej w niniejszych sprawach. 

Przy zakupie biletów lotniczych nie ma szczególnych przepisów w zakresie możliwości odstąpienia w przypadku „nadzwyczajnych okoliczności”. Do czasu wykonania usługi można – co do zasady – dokonać zmiany terminu lotu lub nawet zwrócić bilet lotniczy.  Przewoźnik może jednak zastrzec, że pasażer ponosi konsekwencje finansowe takich zmian.  Kwestie te – ponieważ nie reguluje ich prawo lotnicze – określają regulaminy przewoźników oraz stosowane przez nich taryfy. Linie lotnicze także powinny monitorować bieżącą sytuację, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia pasażerów. Jeśli linia lotnicza odwołuje loty do danego kraju, zobowiązana jest wówczas zwrócić klientom koszty zakupionego biletu.

Pozostałe Komunikaty