""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
GKN.6821.6.2022


OGŁOSZENIE STAROSTY SUWALSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

S T A R O S T A   S U W A L S K I   I N F O R M U J E

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości położonej w obrębie Burdeniszki, gmina  Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej nr geod. 117 o pow. 1,6641 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie Czerwony Folwark nr geod. 18/1 o pow. 2,6125 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Kazimierza Domysławskiego s. Aleksandra i Janiny, księga wieczysta – brak, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na przeprowadzenie prac dotyczących budowy sieci energetycznej oraz urządzeń energetycznych na ww. działkach.

(więcej informacji w załączeniu).

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty