""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starosta Suwalskie informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości położonej w obrębie i gminie  Raczki, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej nr geod. 222/10 o pow. 1,2566 ha, stanowiącej własność nieżyjącego Adama Dąbrowskiego s. Wacława i Wandy, księga wieczysta SU1S/00020488/3, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na posadowienie na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego – tj. gazociągu średniego ciśnienia PE DN40.

Z posiadanej dokumentacji wynika, że po zmarłym właścicielu ww. nieruchomości nie toczyły się postępowania spadkowe.
Biorąc powyższe pod uwagę, przedmiotową działkę traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65  z późn. zm.).

W związku z powyższym wzywam właścicieli lub następców prawnych Adama Dąbrowskiego s. Wacława i Wandy oraz inne osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Szczegóły w załączeniu.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Ogłoszenie

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty