""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
1. Nieruchomość z oznaczeniem KW
 ul. Ogrodowa obręb nr 3
m. Suwałki
dz. 30352/5
KW SU1S/00047413/2
2. Powierzchnia nieruchomości
0,0239 ha
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość zlokalizowana na terenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Suwałkach, zabudowana murowanym budynkiem garażowym z 4 boksami jednostanowiskowymi na samochody osobowe. Powierzchnia zabudowy: 83,70 m2, powierzchnia użytkowa: 72,40 m2. Stan techniczny- średni- budynek wymaga gruntownego remontu. Teren nieruchomości posiada dostęp do pełnego uzbrojenia w media. W przypadku sprzedaży nieruchomości dla innych osób, niż właścicieli nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia- dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej obciążającej działkę 30352/6 polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 30354/3.
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Ogrodowej w Suwałkach, uchwalonym uchwałą nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2007 r. działka zawiera sie w granicach terenu oznaczonego symbolem 33UO, UG- wyznaczającego teren bazy Powiatowego Zarządu Dróg
5. Cena wywoławcza
21.400 zł - zw. z vat- art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług
6. Sposób zapłaty
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego
7. Forma zbycia

Sprzedaż prawa  własności

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełnią warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.


Starosta
/-/ Szczepan Ołdakowski

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty