""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXXI/395/2018
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 11 maja 2018 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr geod. 71 i 73, na poprawienie warunków ich zagospodarowania:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Suwalskiego, oznaczona nr geod. 124 o pow. 0,0246 ha, położona w obrębie Podwysokie gmina Raczki.

Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą Kw SU1S/00066666/9.

Zbywana działka gruntu nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena zbywanej nieruchomości wynosi 1.400 zł.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego (www.powiat.suwalski.pl). Informację o zamieszczeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat suwalski.

Wyznacza się 6-tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm ).

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty