""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starosta Suwalski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległych, na poprawienie warunków jej zagospodarowania:

- część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 22/14 o pow.0,0587 ha, nr 22/16 o pow. 0,0256 ha oraz nr 22/19 o pow. 0,1332 ha, położonej w obrębie
0046 Wesołowo, gm. Szypliszki, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SU1S/00079170/9. Nieruchomość położona jest w niedalekiej odległości od drogi Szypliszki-Sejny (więcej informacji w Zarządzeniu nr 35/2021 Starosty Suwalskiego z dnia 15 października 2021 r.).

- część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 22/2 o pow. 0,0069 ha, 22/3 o pow. 0,0045 ha, 22/7 o pow. 0,0032 ha, 22/10 o pow. 0,0284 ha, 22/12 o pow.
0,0214 ha, 22/18 o pow. 0,0087 ha, położonej w obrębie 0046 Wesołowo, gm. Szypliszki, dla której w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
SU1S/00079170/9. Nieruchomość położona jest w niedalekiej odległości od drogi Szypliszki-Sejny (więcej informacji w Zarządzeniu nr 36/2021 Starosty Suwalskiego z dnia 15 października 2021 r.).

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty