""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
na wniosek PGE Dystrybucja SA w Lublinie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krzemianka, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie, oznaczonej  jako działki ewidencyjne nr: 127 o pow. 0,3811 ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, księga wieczysta – brak danych,  do których jako samoistny posiadacz figuruje  Szostakowski Kazimierz (nie żyje) poprzez zezwolenie wnioskodawcy na:

1. założenie i przeprowadzenie przez ww. działki elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, a także na funkcjonowanie ww. urządzeń elektroenergetycznych po ich wybudowaniu.
2. udostępnienie nieruchomości na czas 6 miesięcy od dnia jej faktycznego zajęcia, w celu rozbiórki  istniejącej linii napowietrznej nN.

Pliki do pobrania

Pozostałe Komunikaty