""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Aktualizacja z dnia 21.07.2023 - Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 19.07.2023 - Sprostowanie do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa zewnętrznej instalacji c.o., wodociągowej i c.w.u. z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową i przebudową pomieszczeń na kotłownie gazowe w budynkach internatu, szkoły i biurowym w Dowspudzie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00293675/01 w dniu 2023-07-06 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych


Termin składania ofert: 2023-07-21 10:00
Miejsce składania ofert: portal SMART
Termin otwarcia ofert: 2023-07-21 10:10

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia