""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Dostawa sprzętu informatycznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 17.08.2023 r.
- protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 16.08.2023 r.
- informacja o złożonych ofertach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przełącznik sieciowy (switch),typ rack, 48P, prędkość portów min. 100/1000, z gwarancją min. 3 lata - 2 szt.
Serwer typu rack z najnowszym systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi z gwarancją min.3 lata - 1 szt.
Macierz dyskowa typu rack, pojemność min. 4TB, z gwarancją min.3 lata - 1 szt.
Zasilacz UPS typu rack z gwarancją min.3 lata - 1 szt.
Zestaw komputerowy (jednostka , monitor, zasilacz UPS, najnowszy system operacyjny, pakiet biurowy, wszystkie urządzenia z gwarancją min. 3 lata) - 2 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4, druk dwustronny, z gwarancją min. 3 lata - 2 szt.

Termin realizacji zamówienia: Do 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy przez ostatnią ze stron, jednak nie później niż do 06.10.2023 r.

Szczegóły opisane są w dokumencie "Zapytanie ofertowe" oraz w załącznikach do niego.

Ogłoszenie nr 2023-56196-169455 zostało zamieszczone w Bazie konkurencyjności.

Termin składania ofert: 16.08.2023 r. 10:00
Miejsce składania ofert: Baza konkurencyjności,
Termin otwarcia ofert 16.08.2023 r. 10:10Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia