Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Informacja Zarządu Powiatu w Suwałkach

dotycząca wyników konsultacji społecznych

projektu „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Przedmiotem konsultacji była treść projektu „Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Konsultacje projektu Programu współpracy (…) miały na celu coroczną aktualizację kierunków wspólnych działań i zamierzeń samorządu Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego.

Konsultacje trwały od 28 października do 15 listopada 2016 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu współpracy (...) i formularzem zgłaszania opinii zamieszczone zostało w dniu 28 października 2016 roku:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach,

Dodatkowo, w dniu 28 października 2016 roku przesłano drogą elektroniczną informację o ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Suwałkach konsultacjach organizacjom pozarządowym z terenu powiatu suwalskiego (do których adres e-mail znajduje się w roboczej bazie danych dot. organizacji pozarządowych).

Do dnia zakończenia konsultacji, tj. 15 listopada 2016 roku, nie wpłynęła żadna opinia czy uwaga w konsultowanej sprawie.

Wyniki konsultacji zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej http://sp-suwalki.pbip.pl oraz w serwisie internetowym http://powiat.suwalski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Suwałki, 16 listopada 2016 roku

Pozostałe Komunikaty