Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA STAROSTY  SUWALSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2018 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
na stanowisko pracy:  ds. katastru
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z późn.zm.) informuję, iż do zatrudnienia na w/w  stanowisko została wybrana
Pani Beata Aneta Andruszkiewicz, zam. Suwałki
Uzasadnienie:
Pani Beata Andruszkiewicz spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu  o naborze na w/w stanowisko.
Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

WICESTAROSTA
/-/ Witold Kowalewski

Pliki do pobrania

Pozostałe Konkursy