Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

INFORMACJA  STAROSTY  SUWALSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2018 roku


dotycząca przeprowadzonego naboru
w  Starostwie Powiatowym w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
na stanowisko pracy: ds. rekultywacji gruntów i leśnictwa
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.


Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z późn.zm.)  informuję, iż do zatrudnienia na w/w  stanowisko została wybrana

Pani Kinga Wysocka, zam. 16-400 Suwałki

Uzasadnienie:

Pani Kinga Wysocka spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu  o naborze na w/w stanowisko.
Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach.


STAROSTA
/-/ Szczepan Ołdakowski


Pozostałe Konkursy