""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

 

 

PIR.042.2.2018                                             

 

                                                 Suwałki, 19.11.2019 r.                                                                                        

 

Znak postępowania: PIR.042.1.2019                                                    

 

 

Dotyczy: Unieważnienie postępowania mającego na celu dokonanie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” gm. Przerośl, Powiat Suwalski”.

 

 

Postępowanie  prowadzone w trybie   przetargu nieograniczonego, mające  na celu dokonanie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” gm. Przerośl, Powiat Suwalski”,  unieważniono  na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 w związku z art.26 ust.,3 ustawy PZP ponieważ  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie wezwał do złożenia oświadczeń (w ofercie nr 1 brak podpisów na złożonych oświadczeniach) i dokumentów niezbędnych do  przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny ofert.

 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 2 127  046,00 zł brutto natomiast cena ofertowa brutto oferty nr 1 zaoferowana przez firmę GOBER FIRMA BUDOWLANA SZYMON GOBER, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego  23 ABC/61 wyniosła 2 583 000,00 zł a cena ofertowa brutto oferty nr 2 zaoferowana przez firmę Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan, ul. Leśna 5, 16-400 Suwałki wyniosła 2 947 773,08 zł.

 

w/z S T A R O S T Y

 

Artur Łuniewski

WICESTAROSTA

 

 

 

 

 

 

Pozostałe Zamówienia