""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starosta Suwalski informuje, iż w wyniku dwukrotnie prowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania, polegającego na usuwaniu statku lub innego obiektu pływającego nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert.

Zarówno w pierwszym terminie ogłoszonym od 21 lutego do 10 marca 2020 r jak i drugim ogłoszonym w dniach od 2 kwietnia do 20 kwietnia 2020 r. którego przedmiotem było: „Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2020 r.” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z późn. zm.) nie wpłynęły oferty na realizację tego zadania.

Pozostałe Zamówienia