""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Starostwo Powiatowe w Suwałkach informuje, iż w wyniku przeprowadzonych postępowań na realizację zadania, którego przedmiotem było: ,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na 2019 r. (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.)”.

W pierwszym terminie ogłoszonym od dnia 5 kwietnia do 16 kwietnia 2019 r. nie było ofert.

W kolejnym terminie od 6 maja do 20 maja 2019 r., którego przedmiotem było: ,,Usuwanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w 2019 r.

Z przeprowadzonych postępowań w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie było ofert na realizację tego zadania.

Pozostałe Zamówienia