""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Informacja o udzieleniu zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Suwalskiego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.


Plik do pobrania:

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia