Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Informacja o udzieleniu zamówienia.

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Suwalskiego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.


Plik do pobrania:

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia