""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Zamawiający, Powiat Suwalski, informuje, że na podstawie art. 255 ust.1 w związku z art. 254 ust.1 ustawy z dn.11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie podstawowym
z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2), dotyczące wyboru wykonawcy zadania: „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap”  zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

Pozostałe Zamówienia