""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Informacja o wyborze Usługodawcy - usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego robót obejmujących przebudowę fragmentu istniejącego parkingu od wejścia głównego do budynku przy ul. Świerkowej 60 w stronę ulicy Pułaskiego (2 zatoczek parkingowych, z wydzieleniem stanowisk parkingowych, w tym jednego dla niepełnosprawnych w zatoczce zlokalizowanej najbliżej podjazdu dla niepełnosprawnych) wraz z chodnikiem, wymianą krawężników i obrzeży, na całej długości  wzdłuż  budynku siedziby Starostwa Powiatowego od strony południowej i wzdłuż szczytu budynku do bramki i ogrodzenia, od strony zachodniej (od. ul. Pułaskiego)  oraz wymiany hydrantów zewnętrznych na działce nr 22845/13- 2 sztuki, wyłonionego w ramach „rozeznania cenowego” Przeprowadzonego zgodnie Zarządzeniem z Nr 17/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ramowych procedur wydatków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia