Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Suwalskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

I.

1. Nieruchomość z oznaczeniem KW:
obręb Koniecbór gmina Raczki, dz. 34, KW SU1S/00013436/2   
2. Powierzchnia nieruchomości:
12,2285 ha
3. Opis nieruchomości:
Działka stanowi grunt rolny niezabudowany. Teren działki został sklasyfkowany jako łąki trwałe kl. IV, grunty orne kl. IIIb, IVa, IVb, V i VI, grunty pod rowami oraz użytek Ls IV. Działka o kształcie regularnym. Nieruchomość przylega do drogi asfaltowej.   
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKZP Gminy Raczki działka położona jest w obszarze funkcjonalnym C2- teren rolniczy  

5. Cena wywoławcza:
509.150 zł - zw. z vat- art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług   
6. Sposób zapłaty:

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego   

7. Forma zbycia:
Sprzedaż prawa  własności

II.


1. Nieruchomość z oznaczeniem KW:
obręb Koniecbór gmina Raczki, dz. 36, KW SU1S/00013436/2   
2. Powierzchnia nieruchomości:
12,5896 ha
3. Opis nieruchomości:
Działka stanowi grunt rolny niezabudowany. Teren działki został skalsyfkowany jako grunty orne kl. IIIb, IVa, IVb, V i VI, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz użytek Ls IV. Działka o kształcie regularnym. Nieruchomość przylega do drogi żwirowo - gruntowej.
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według SUiKZP Gminy Raczki działka położona jest w obszarze funkcjonalnym C2 - teren rolniczy.

5. Cena wywoławcza:
524.190 zł - zw. z vat- art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług   
6. Sposób zapłaty:

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

7. Forma zbycia:
Sprzedaż prawa  własności

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełnią warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia