""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Przedmiotem zamówienia jest pomiar i wyrównanie szczegółowej wysokościowej osnowy (projekt opracowany w 2021 roku, zaewidencjonowany w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pod numerem P.2012.2021.2242). Projektowana osnowa wysokościowa na terenie powiatu suwalskiego została rozwiązana jako wielowęzłowa sieć ciągów osnowy wysokościowej 3 klasy. Jest nawiązana do 83 reperów 1 i 2 klasy. Sieć składa się z 426 odcinków o łącznej długości linii wynoszącej około 808 km oraz 27 odcinków kontrolnych o łącznej długości 36,57 km. Punkty do pomiaru są zastabilizowane.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze  2022/BZP 00245483/01z dnia 8.07.2022 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.

Pozostałe Zamówienia