""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 13.11.2023 r.

- sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 19.09.2023 r.

- informacja z otwarcia ofert

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem zamówienia jest:

„Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Suwalskiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: portal SMART PZP profil PowiatuSuwalskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00385283/01 w dniu 2023-09-07 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 Termin składania ofert: 2023-09-19 09:00
Miejsce składania ofert: portal SMART
   Termin otwarcia ofert: 2023-09-19 09:10

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia